ไข่สั่น VB-033

ไข่สั่นแองกรี้เบิร์ด สั่นแรงขนาดพกง่าย