ไข่สั่น VB-014

ไข่สั่นคู่หูดูโอ้ รีโมทเป็นลิ้นในตัว