จิ๋มปลอม VG-015

VG-015 จิ๋มปลอม จิ๋มกระป๋อง จิ๋มติดผนังเร้าใจ สั่นติดกำแพงได้