ปลอก CV 034

ปลอกสวมเพิ่มขนาด เพิ่มความเสียวชะลอการหลั่ง