ปลอก CV-028

ปลอกสวมเสียว เต็มท่อน เพิ่มขนาดใหญ่เบิ้ม